bibliodrama
Tisk

Co je bibliodrama

Některé věci člověk nemůže pochopit, dokud je nezažije. Jednou z takových věcí je bibliodrama. Může o něm vyslechnout dvouhodinovou přednášku nebo si přečíst knihu, ale co to skutečně je, pozná teprve, když ho vyzkouší na vlastní kůži.

Celý článek...
 
Tisk

Používané metody a techniky v bibliodramatu

Není možné podat vyčerpávající přehled všech metod a technik, které se dají použít v bibliodramatu, a to především proto, že jednotlivé aktivity jsou v rámci programu orientovány na biblický text, upravovány k jeho obrazu, případně zcela nově vymýšleny. Bylo by chybou, kdyby vedoucí tým vybral nejdříve techniky, a teprve pak se je snažil spojit s biblickým textem.

Celý článek...
 
Tisk

Přehled bibliodramatických přístupů

Vzhledem k tomu, že tzv. první generace pocházela z nejrůznějších profesionálních zázemí, i bibliodrama je charakteristické růzností forem, resp. různým důrazem na jednotlivé jeho složky. Tak ten, který vycházel z psychodramatického prostředí, kladl silněji důraz na osobní zkušenost, ten, kdo byl profesně spjatý s divadlem nebo dramatickou výchovou upřednostňoval estetické ztvárnění, zatímco ten, kdo pocházel z  nějakého směru orientovaného na tělo, nadále nejvíce pracoval s tělem a  s tělesnými prožitky.

Celý článek...
 
Tisk

Bibliodrama v ostatních Evropských zemích

Bibliodrama jako takové vzniklo a vyvíjelo se v Německu, odkud se rozšířilo do dalších zemí Evropy. Ačkoli to nijak neznamená, že by jinde neexistovaly kreativní způsoby práce s biblí a výkladu bible, omezím se zde pouze na ty formy práce, které se hlásí k souhrnnému termínu bibliodrama a více méně i k německé tradici, resp. které participovaly na zmiňovaném projektu financovaném Evropskou Unií (tzv. Projekty partnerství).

Celý článek...
 


Design by Next Level Design / Script by Joomla!